Schválení technické způsobilosti automobilů z USA a Kanady

Schválení technické způsobilosti automobilů z USA a Kanady

Každé dovezené auto pečlivě upravujeme podle evropských norem. Zajišťujeme veškerá potřebná schválení, včetně technické způsobilosti, homologace a výjimek od Ministerstva dopravy. Díky našim službám bude váš automobil plně připraven k provozu v EU. Magistrát tyto údaje, včetně výjimek, zapíše do technického průkazu vozidla.

Naše služby zahrnují:

 • Elektrické úpravy: Přizpůsobení elektrického systému včetně zadních světel (žárovky nebo LED diody).
 • Homologace a schválení: Zajištění homologace na zkušebně, technické kontroly a vyřízení výjimek.
 • Dokončení procesu: Schválení na magistrátu, včetně poplatků za vystavení technického průkazu a vydání registračních značek.
TUTO SLUŽBU PROVÁDÍME I PRO VOZIDLA:
• která si dovezete z Kanady/USA sami
• pokud se stěhujete ze zámoří do Evropy a potřebujete u svého automobilu přepojení na evropskou normu a schválení technické způsobilosti zařídit
• ceny v následující tabulce jsou uvedeny bez DPH
  • CENÍK ÚPRAVY VOZIDLA NA EVROPSKOU NORMU A SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI
   od
   do
  • elektrická úprava vozidla včetně materiálu a práce u vozidel se zadními světly se žárovkami
   14 000,- CZK
   19 000,- CZK
  • + příplatek, pokud má vozidlo zadní světlomety z LED diod
   8 000,- CZK
   12 000,- CZK
  • + příplatek, pokud je potřeba vyrobit elektronický přizpůsobovací interface
   5 000,- CZK
   7 000,- CZK
  • homologace na zkušebně, STK, vyřízení výjimek Ministerstva dopravy
   29 000,- CZK
   31 000,- CZK
  • dokončení procesu schválení na magistrátu, včetně poplatků za vystavení TP a vydání RZ
   3 000,- CZK
   4 000,- CZK
Jak přihlásit auto z USA starší 8 let?

Podle novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích již není limit 8 let stáří vozidla, ale platí limit plnění emisní normy Euro 3. Nyní je možné dovážet vozidla jakéhokoli stáří, pokud splňují emisní normu Euro 3, nebo jsou starší 30 let a schvalují se jako historická vozidla – veteráni.