REFERENCE - OHLASY

Poděkování – MGE Poděkování – p. Císař Poděkování – p. Brychta

Děkujeme za Vaše pozitivní ohlasy, které zde rádi zveřejníme. Vaše veškeré připomínky, ať již pozitivní nebo negativní, prosíme pište na adresu ředitele firmy: denker@denker.cz. Každá připomínka bude projednána na poradě firmy.