TRANSPARENTNÍ VÝPOČET CENY AUTOMOBILU z U.S.A. a Kanady

Vložte nákupní cenu vozidla v USA, tzv. MSRP v US dolarech $
Pro výpočet je použit kurz: 20,83 Kč / USD
Transparentní výpočet ceny automobilu se využívá ke zjištění veškerých poplatků, které dovozem automobilu z USA nebo Kanady vzniknou. Mohlo by se zdát jednoduché vzít cenu vozu v zámoří, vynásobit ji kurzem a myslet si, že za tuto cenu máme automobil v České republice; také bychom si přáli, aby to tak bylo, ale musíme si uvědomit skutečnost: Automobil, který se bude kupovat, stojí např. v Las Vegas; tím, že vznikne poptávka na tento vůz, musí náš agent kontaktovat majitele vozu v Las Vegas, zařídit nákup a odhlášení tohoto vozidla z registru, zařídit převoz vozidla od prodejce na odtahovce nebo sběrném kamionu do přístavu, zařídit naložení vozidla v přístavu do kontejneru, ukotvit vozidlo k podlaze kontejneru, zařídit převoz kontejneru touto lodí do evropského přístavu, deinstalace ukotvení, jeho vyložení z kontejneru, naložení na kamion, který vůz převeze z přístavu do České republiky. V dílně se provede potřebná úprava na EU normu: vůz musí vzadu oranžově blikat a svítit mlhovkou, vpředu se přepojí obrysová světla z oranžových na bílé. Poněvadž ještě vůz nemá SPZ, musí na odtahovce absolvovat návštěvu celního úřadu, návštěvu zkušebního ústavu, kde se provede test emisí, test hluku, návštěvu stanice technické kontroly. Vůz se kompletně vyčistí zevnitř i zvenku, u jetých vozů se provede výměna oleje a filtru, kontrola agregátů. Provede se předprodejní příprava vozu. Až do této chvíle vznikají nemalé finanční náklady, které musí být uhrazeny. Proto nelze cenu vozu v USA vynásobit jednoduše kurzem. Pozn.: TENTO VÝPOČET NEMŮŽE BÝT SROVNÁVÁN S CENÍKY VOZIDEL, KTERÉ JSOU PRO URČITÉ TYPY VOZIDEL STANOVENY. UVEDENÉ CENY NEJSOU ZÁVAZNÉ A NEZAKLÁDAJÍ PRÁVNÍ NÁROK NA PLNĚNÍ DLE TÉTO KALKULACE.